Випуск 33

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Грубінко А. В.
  ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
 2. Бутирін Є. О.
  ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ТЕОРІЯ ВІЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 3. Філіпова О. І.
  ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНТАЛІТЕТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 4. Захарчин Н. Г.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ГМІНАХ ЛЬВІВСЬКОГО ПОВІТУ В 30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
 5. Шумський І. К.
  ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНИХ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 6. Сало В. А.
  ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Рябовол Л. Т.
  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 РОКУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
 2. Годованик Є. В.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 3. Гордієнко І. Л.
  ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНСТИТУТІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
 4. Задорожний Б. Ю.
  ВИДИ ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Коломоєць Т. О.
  ПРЕМІЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ ВСЕ Ж ТАКИ ЗБАГАЧЕННЯ?
 2. Волік В. В.
  БЕЗПЕЧНІ УМОВИ РОБОТИ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ КВИТКІВ ДЛЯ ПРОЇЗДУ
 3. Припутень Д. С.
  ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ЯК ІНТЕГРАТИВНА КАТЕГОРІЯ: ДЕЯКІ ВИХІДНІ ПОЗИЦІЇ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 4. Чорна В. Г.
  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА, ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ
 5. Іванова Г. С.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
 6. Сукманова О. В.
  ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
 7. Гоцалюк С. Ю.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОРЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 8. Запотоцька О. В.
  ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 9. Загородня Н. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
 10. Полях Н. А.
  ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДУ
 11. Кадникова Г. В.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 12. Кондратьєв А. Ю.
  СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО КОНСТРУЮВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бірюкова А. Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 2. Слома В. М.
  ПРАВО НА РЕГРЕС ВНАСЛІДОК ВИКОНАННЯ СОЛІДАРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 3. Черновалюк Ю. Ю.
  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ З ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
 4. Білоус Т. Й.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
 5. Кравчик М. Б.
  СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ
 6. Швидка Т. І.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Федчишин Д. В.
  ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ
 2. Цилюрик Р. А.
  ПОНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Козаченко О. В., Адаменко К. А.
  НОВІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ МЕЖ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 2. Чигрина Г. Л.
  ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ ФАКТІВ УЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 3. Карпенко М. І.
  ЗМІСТ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ. ЧИ ВІДПОВІДАЄ ВІН РЕАЛІЯМ СЬОГОДЕННЯ?
 4. Тiгранян Г. С.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ ЗА РОЗБІЙ (СТ. 187 КК УКРАЇНИ): ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Мамка Г. М.
  АНТИБЮРОКРАТИЗМ ЯК ПРИНЦИП ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 1. Мовчан Р. О.
  ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ
 2. Ващенко В. А.
  ПРОЦЕДУРА ДЕНОНСАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 3. Іванов А. Г.
  УМОВИ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ У РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ