Випуск 40

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Смазнова І. С.
  АНТРОПОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРНОСТІ АГРЕСІЇ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ
 2. Ковальова С. Г.
  ФОРМУВАННЯ СТРАТИ ЦЕХОВИХ МАЙСТРІВ У СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТАХ ХІІ–ХV СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЦЕХОВИХ СТАТУТІВ)
 3. Галабурда Т. І.
  ДЖЕРЕЛА ТА СТРУКТУРА АВСТРІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 1873 Р.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Олійник А. Ю.
  РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ПІДЗАКОННИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
 2. Єгорова В. С.
  УКРАЇНА ТА ЄС: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Коваленко Н. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ (ПРЕДМЕТ) РЕЖИМНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 2. Правоторова О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
 3. Кравчук М. Ю.
  ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИСТИЧНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ
 4. Коротун О. М.
  ПРИНЦИПИ-ОБОВ’ЯЗКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 5. Желтобрюх І. Л.
  НЕДОЛІКИ НАУКОВИХ КЛАСИФІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЕНІ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 6. Щупаківський Р. В.
  ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРАВА
 7. Буличов Є. В.
  ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
 8. Бойко О. В.
  ЗВЕРНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 9. Максименко В. М.
  ДО ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН»
 10. Бойко О. М.
  РОЗВИТОК СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ
 11. Бондаренко Т. Б.
  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЙОГО ВІДШКОДУВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бут І. О.
  РОЗГЛЯД СПРАВИ В ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
 2. Добкіна К. Р.
  ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПРОКУРАТУРИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 3. Квіт Н. М.
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ ЕМБРІОНА ЯК ОБ’ЄКТА ЗБЕРІГАННЯ В БІОБАНКУ
 4. Ковалишин О. Р.
  АМЕРИКАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА НІМЕЧЧИНИ
 5. Процишен М. В.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
 6. Ступницький К. В.
  ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СПОРУ: ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 7. Оліфір А. В.
  УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У РОЗГЛЯДІ СУДАМИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ СПРАВ, ПРОВАДЖЕННЯ В ЯКИХ ВІДКРИТО ЗА ПОЗОВАМИ ІНШИХ ОСІБ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Гудзь А. О.
  СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ В НІЙ НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 2. Дейнека В. С.
  ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Козаченко О. В., Сакун О. А.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗА ПРИТОНОУТРИМАННЯ
 2. Собко Г. М.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРИМУС», «ПРИМУШУВАННЯ» ТА «НАСИЛЬСТВО»
 3. Андрушко А. В.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ
 4. Бундз Р. О.
  ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ
 5. Лук’янченко С. О.
  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РФ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 6. Дмитренко Н. А.
  ДЕЗЕРТИРСТВО: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ
 7. Герелюк Т. Б.
  РОЗУМІННЯ ОБ’ЄКТІВ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Й КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Шевчук В. М.
  МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
 2. Hres Yu. O., Dyntu V. A.
  FEATURES OF USE OF SPECIAL KNOWLEDGE WITH THE PURPOSE OF INTRODUCING PERSONALITY OF CRIME
 3. Ходанович В. О.
  ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 4. Папуша І. О.
  ДОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО САМОГУБСТВА: ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 5. Голоботовський В. І.
  ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН ПОСТРІЛУ З НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗБРОЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Овчаренко О. М., Ковальова Я. О.
  ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ