Випуск 17 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Кузьменко С. Г.
  ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 2. Дума О. О.
  ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОНОВЛЕННЯМ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА, КОТРИЙ РАНІШЕ ВИКОНУВАВ ЦЮ РОБОТУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Рябченко Ю. Ю.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУДУ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ НЕВИЗНАЧЕНОГО КОЛА ОСІБ
 2. Ткачук О. С.
  ФІКЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
 3. Булат Є. А.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
 4. Гелецька І. О.
  СУДОВЕ ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
 5. Казак О. А.
  ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ПРОКУРАТУР  ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ
 6. Голенко В. Е.
  НОРМАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ПРОВІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ  ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ
 7. Рябенко О. В.
  ПРАВО ОСІБ МАТИ ДИТИНУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
 8. Данилюк М. Б.
  ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
 9. Думич Х. М.
  ПЕРШІ КОДИФІКАЦІЙНІ АКТИ В ГАЛУЗІ АВСТРІЙСЬКОГО ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ
 10. Хавронюк О. О.
  ВИЗНАННЯ ПРАВА ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ
 11. Фесенко Є. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
 12. Булижин І. В.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
 13. Одосій О. Ю.
  ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ»
 14. Іванів Н. І.
  ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Дем’яненко Ю. І.
  ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (СТ. 182 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
 2. Дика Є. О.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ: КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ
 3. Кулакова Н. В.
  ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 4. Поліщук Г. С., Тернавська А. А.
  ЗАПОБІГАННЯ ДОВЕДЕННЮ ДО САМОГУБСТВА ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ: ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 5. Сотула О. С.
  УМИСНЕ ВБИВСТВО, УЧИНЕНЕ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ:  КОМПАРАТИВІСТИКА І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 6. Сиротюк О. В.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАОХОЧЕННЯ Й ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ: ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
 7. Бєлєнький В. П.
  КІБЕРЗЛОЧИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США
 8. Супруненко Д. О.
  СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Й КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Білоус В. В.
  ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ  В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
 2. Фунікова О. В.
  ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ
 3. Бобечко Н. Р.
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 4. Аскеров С. С.
  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ ТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 5. Фомін С. Б.
  ДО ПИТАННЯ ЩОДО СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. Кицан Ю. І.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 7. Бялковський Д. А.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
 8. Пахлеванзаде А.
  МІСЦЕ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКУ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 9. Гангур Н. В.
  ДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПЛАГІАТОМ
 10. Лазарева Д. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ І ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
 11. Карпушин С. Ю.
  ПОВТОРНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 12. Мазурок О. Я.
  СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗВІСНИМ ЗНИКНЕННЯМ ОСОБИ
 13. Гошовська Ю. В.
  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Шевчук І. М.
  ПРОЦЕДУРА АМПАРО ЯК ФОРМА КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В МЕКСИЦІ
 2. Фединець Р. В.
  ТЕРОРИЗМ ЯК НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ ВИЯВ КОНФЛІКТНОСТІ  В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Мішина Н. В.
  СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ