Випуск 14 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Биков О. М.
  ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ РЕЛІГІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ОЦІНКА
 2. Іваненко О. В.
  МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
 3. Полонка І. А.
  ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
 4. Легенький М. І.
  ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ Й АНТИЧНИХ ФІЛОСОФІВ
 5. Добробог Л. М.
  ПРИНЦИПИ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА: ВИДИ ТА ЗМІСТ
 6. Левицька Н. О.
  МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 7. Горбова Н. А.
  ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
 8. Зміївська С. С.
  СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ПРАВА
 9. Bostan I.
  THE CONCEPT, THE CONTENT AND THE CLASSIFICATION OF THE LEGAL SANCTIONS
 10. Гордієнко О. С.
  КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Микитенко Є. В.
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ
 2. Барегамян С. Х.
  МІЖНАРОДНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАЦІ
 3. Борисова К. С.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Kolomoets T. О., Lyutikov P. S.
  THE MAIN ADMINISTRATIVE AND COERCIVE MEASURES IN COMBATING DRUG TRAFFICKING IN UKRAINE: PRIORITY RESOURCE IN CONTEMPORARY PROCESSES OF LAW REFORM IN UKRAINE
 2. Безпалова О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 3. Чайка В. В.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 4. Шоптенко С. С.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
 5. Гаєвець М. В.
  ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 6. Дембіцька С. Л.
  ДЕЛІКТНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ЯК ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ
 7. Буханевич О. М.
  ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 8. Гавловська А. О.
  ЕТАПИ ТА ЕЛЕМЕНТИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ ВИМІР
 9. Сидорук Р. А.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ
 10. Єфіменко Л. Л.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 11. Сіренко А. М.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ І РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
 12. Попович Л. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 13. Алєксєєва О. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
 14. Бортнікова А. Г.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
 15. Іщенко О. М.
  ОСВІТА, ЗНАННЯ ТА ДОСВІД РОБОТИ ЯК ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ
 16. Колесников М. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Іншин М. І.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ
 2. Тищенко О. В.
  ЕВОЛЮЦІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА
 3. Кожушко С. І.
  ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ МЕТОД ЯК ПРОЦЕС ЕВОЛЮЦІЇ ПРЕДМЕТА
 4. Омельянчик С. В.
  ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ У ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 5. Сидоренко Є. В.
  ДОДАТКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 6. Хвесюк В. І.
  ФОРМИ Й ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Миколенко О. І.
  РЕЦЕНЗІЯ НА ДОВІДНИК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОСВІТИ У ПЕРСОНАЛІЯХ
 2. Полторак С. Т.
  РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ «ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА, КРИМІНАЛІСТИЧНА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА»