Випуск 54 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Костюченко О. Є.
  ДОГОВІР АУТСОРСИНГУ: ПОНЯТТЯ ТА ІСТОТНІ УМОВИ
 2. Андрусів Л. М., Припхан І. І.
  СУТНІСНІ РИСИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 3. Луцький А. І., Піцик Х. З.
  ПОНЯТТЯ ТА ОБСЯГ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СПАДКОДАВЦЯ ТА СПАДКОЄМЦІВ
 4. Ковалишин О. Р.
  КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО США ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
 5. Васильєв В. В.
  МЕТА І СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ДОГОВІРНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
 6. Гуйван П. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ЧАСОВИЙ АСПЕКТ
 7. Салазський О. С.
  ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ
 8. Антощук С. І.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА
 9. Яцина В. Б.
  СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ СУДОВОГО КЕРІВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 10. Доденко І. В.
  ОСНОВНІ ЗАСОБИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ АВІАЦІЙНИХ (ПОВІТРЯНИХ) ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 11. Попко Ю. Я.
  ПОРЯДОК І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 12. Савчук В. П.
  МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
 13. Ромась Д. С.
  ОБ’ЄКТИВНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Кулакова Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ В УКРАЇНІ
 2. Задоя К. П.
  ВИЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ НЕКОНСТИТУЦІЙНОЮ СТАТТІ 368-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ РІШЕННЯ
 3. Новик В. А.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 4. Петриченко О. П.
  КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРОПАГАНДИ ТЕРОРИЗМУ: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
 5. Лех Р. В.
  ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
 6. Недзельська Г. В.
  ТРАДИЦІЙНИЙ КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ШАХРАЙСЬКІ ДІЇ У СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Завидняк І. О.
  УЧИНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕПРАВОМІРНИМ ДОСТУПОМ ДО КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
 2. Сердюк В. П., Сердюк Є. В., Терещенко А. Л., Фаст О. О.
  ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ»
 3. Твердохліб В. М.
  ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ
 4. Коваль О. І.
  СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 5. Бажанюк В. В.
  ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 6. Пеліхос Є. М.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЯК ВАЖЛИВА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 7. Машика В. П.
  ПРЕДСТАВНИЦТВО СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 8. Помаз Я. О.
  ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ УНАСЛІДОК ПРОВОКАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ЗБУТОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 9. Буртовий М. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Легеза Ю. О.
  ВІДКРИТІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО ВІДТВОРЕННЯ ДОБРОЧЕСНИХ ПРАКТИК ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. Л. МАКАРЕНКОВА «ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ»)