Випуск 54 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Іванченко О. М.
  ҐЕНЕЗА ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ТА ТИПОЛОГІЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВА
 2. Чубата М. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЦЯМИ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 3. Матвєєв О. В.
  ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ КОРДОНУ В УКРАЇНІ
 4. Дубовой А. С.
  ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Коваленко Л. П.
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
 2. Крутько М. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
 3. Болгар О. В.
  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 4. Данієлян С. А.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 5. Зливко С. В., Коваленко В. В.
  АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНА «ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ» (GOOD GOVERNANCE) ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЗМІСТУ
 6. Ковальчук М. О., Мкртчян Р. С.
  ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 7. Онопрієнко С. Г.
  СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОД «ГІБРИДНИХ ВІЙН»: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
 8. Жукова Є. О.
  ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 9. Єфремов А. О.
  НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 10. Бартащук К. В.
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 11. Мірошниченко В. Р.
  ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДНИК ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 12. Коваленко О. В.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
 13. Святненко М. О.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 14. Виноградова А.
  СИСТЕМА ПРОЦЕДУР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
 15. Ксензюк А. Я.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 16. Пащинський О. С.
  ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
 17. Приліпко М. О.
  ІНСТИТУТ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК УМОВА ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Сокуренко О. А.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
 2. Мазуренко О. А.
  РОЛЬ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
 3. Роговенко О. В.
  ТЕОРІЇ МІГРАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ АСПЕКТ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Мірошниченко А. М.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗМІСТ
 2. Савчук О. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Білоцький С. Д.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ТА НЕБЕСНИХ ТІЛАХ
 2. Вісин В. В., Ленгер Я. І.
  СТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ЯК НАПРЯМУ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Кравченко М. О.
  ДО ПИТАННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ У 2022 РОЦІ
 2. Нестерчук Л. П.
  НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ