Випуск 53

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Пархоменко Н. М.
  СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 2. Джураєва О. О.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 3. Пасечник О. В.
  УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
 4. Парасюк М. В.
  АВСТРІЙСЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1811 Р. ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ
 5. Драгомерецький М. М.
  МІЖГАЛУЗЕВІ ІНСТИТУТИ ПРАВА: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Малетич М. М.
  СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА УКРАЇНА: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бабенко А. Ю., Небесна М. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 2. Александров М. Є.
  КІНЕМАТОГРАФІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
 3. Кузнєцов С. С.
  УКРАЇНА – ДЕРЖАВА ПРАПОРА: КОНЦЕПТ «РЕАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК» У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ (МОРСЬКОЇ) ДОКТРИНИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА)
 4. Профатіло К. В.
  ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
 5. Пономаренко І. С.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Юзько Т. М.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 2. Сокалюк (Галушко) В. А.
  ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ІНШИХ ОСІБ ЩОДО ЕМБРІОНА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Мельник В. П.
  МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У ІЄРАРХІЧНІЙ СТРУКТУРІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 2. Пожарова О. В., Пожаров Ю. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Настіна О. І., Ріпенко А. І.
  ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Мовчан Р. О., Парфенюк І. І.
  ДОПОВНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ СТАТТЯМИ 222-2 ТА 232-3: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО РІШЕННЯ
 2. Коросташова І. М., Мінєєв А. С.
  РОЛЬ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АДАПТАЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ТА ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)
 3. Сизоненко А. С.
  ЖЕРТВИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ВІКТИМОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОСІБ
 4. Болдарь Г. Є.
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ПІДРОБЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОДІБНІ ЗЛОЧИНИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я, У КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 5. Тіточка Т. І.
  ЗАРОДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМНОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ
 6. Риженко І. М., Крока А. О.
  ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 7. Поляков О. М.
  ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНОЗЕМНИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ, ЗОКРЕМА РФ, ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПІДРИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТИ УКРАЇНИ
 8. Чижиков О. О.
  ПРО ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Нікітіна-Дудікова Г. Ю.
  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
 2. Павленко С. О.
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ
 3. Колода А. А.
  ПРОЦЕСУАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО ТА ВНУТРІШНЬОВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
 4. Приймак І. В.
  ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОВІДОМЛЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Реньов Є. В.
  ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
 2. Лук’янчук Р. В.
  КРАЩІ ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД АВСТРАЛІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Мироненко Т. Є.
  ДОЗВОЛИ І ЗАБОРОНИ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ