Випуск 52

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Заяць О. С.
  ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ГУМАНІЗМУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Халюк С. О.
  ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
 2. Гасанов Э. Э.
  ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА С ОТДЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА)
 3. Королевська Н. Ю.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
 4. Голдовський А. Г.
  ПРАВО НАРОДУ НА УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Зозуля Д. В.
  ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 2. Іваненко М. М.
  ГРОМАДСЬКІСТЬ ЯК САМОСТІЙНИЙ СУБ’ЄКТ У СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Гуйван П. Д.
  СУТНІСНІ ТА ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЗАХИСТУ ЯК АВТОНОМНОГО ТА РІВНОПРАВНОГО СПОСОБУ ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
 2. Розгон О. В.
  ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ВВЕСТИ В ОМАНУ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР АБО НАДАЄ ПОСЛУГУ
 3. Терешко Х. Я.
  КОНЦЕПЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, «ДРУЖНЯ» ДО ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: НЕДОСЯЖНА ВИСОТА
 4. Тюря Ю. І.
  ПРОБЛЕМА НЕОДНОЗНАЧНОСТІ ТА НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ВИЗНАЧЕНЬ, ПРАВОВИХ НОРМ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Задерейко С. Ю.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 2. Висоцький П. Г.
  АНАЛІЗ ОЗНАК ОСОБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЯКА САМОВІЛЬНО ЗАЛИШИЛА ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ АБО МІСЦЕ СЛУЖБИ
 3. Драчевський Є. Ю.
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ПРО НЕЗАКОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР, ЛОТЕРЕЙ (СТ. 203-2 КК УКРАЇНИ)
 4. Керопян А. А.
  СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕШКОДЖАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЮ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ
 5. Савченко В. А.
  ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Неледва Н. В.
  ПРОЦЕДУРИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК СПЕЦИФІЧНІ СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
 2. Чорноус Ю. М.
  НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЕЧІ З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 3. Майстренко М. М., Татарин І. І.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ
 4. Мирошниченко Ю. М.
  ЗМІСТ І ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
 5. Свінцицький А. В.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 6. Чернієнко А. О.
  КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НАРКОЗЛОЧИНІВ: СУДОВА ПРАКТИКА
 7. Завидняк І. О.
  РІВНІ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 8. Бородій І. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ УЧАСТІ ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 9. Компанець Є. М.
  ПОНЯТТЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: РЕТРОСПЕКТИВНО-ПРОГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Колесник В. Ю.
  ЕКСТРАДИЦІЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСУ