Випуск 50

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Патлачук В. Н.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПИТАНЬ У ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЯХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
 2. Кантор Н. Ю.
  ПРАВОВА АНТИКУЛЬТУРА В СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ
 3. Умеров Е. Ш.
  ВТОРИННА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ОН-УЙГУРСЬКІЙ І БУЛГАРСЬКІЙ КОЧОВИХ СПІЛЬНОТАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Шестак Л. В.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
 2. Павлютін Ю. М.
  ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 3. Гіденко Є. С.
  КІБЕРБУЛІНГ: НАСИЛЬСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Булат Є. А., Пічко Р. С.
  ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ РОЗВИТКУ Й ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 2. Андрієнко В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ
 3. Гуйван П. Д.
  ВІНДИКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ НЕТИТУЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ТА ЕЛЕМЕНТ ПОСЕСОРНОГО ЗАХИСТУ
 4. Кузьмич О. Я.
  ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ПОКЛАДЕНОГО НА НИХ ОБОВ’ЯЗКУ БОРЖНИКА
 5. Ільків О. В.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Чопко Х. І.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНІ РОЗБІЖНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА В ЕКОЛОГО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Цитряк В. Я.
  ФАКТОРИ ПІДКУПУ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
 2. Допілка В. О., Загороднюк С. О.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ
 3. Біловол О. О.
  СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА (СТ. 126-1 КК УКРАЇНИ)
 4. Гранкіна В. І.
  ЩОДО ДЕФІНІЦІЙ ТА СУТНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБАЦІЇ
 5. Лісний І. А., Коваленко В. Ф.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 6. Фєрьєва Н. П.
  ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТНИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ «ПОГРОЗА АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО НАЧАЛЬНИКА» (СТАТТЯ 405 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
 7. Бруссо К. М.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
 8. Семенишина-Фіголь Б. М.
  ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Неледва Н. В., Ліненко С. О.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО
 2. Нікітіна-Дудікова Г. Ю.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
 3. Лісіцький А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ПІДПАЛУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Коруц У. З.
  ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
 2. Леган І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА КІБЕРТЕРОРИЗМУ
 3. Szachta Joanna
  FINANSOWANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W POLSCE: ZAGADNIENIA WYBRANE
 4. Ptashnyk I. R.
  SHOULD THE TRUTH COMMISSION’S CASE BE IMPLEMENTED IN UKRAINE?

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Чорноус Ю. М.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА БАТЮКА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА «КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»