Випуск 49

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Крижановський А. Ф.
  ПРАВОВІ РЕФОРМИ І ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК В УКРАЇНІ: ЧИ БУДЕ ВИКОРИСТАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГІЇ?
 2. Боброва Ю. Ю.
  СУЧАСНА ЯПОНСЬКА ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА
 3. Skovronskyi D. M.
  STRATEGY AND TACTICS OF APPEARING IN COURT: THEORETICAL APPROACH
 4. Пилипишин П. Б.
  МОНАДОЛОГІЯ ЯК ПОВОРОТ ДО ОСМИСЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА Г. ЛЕЙБНІЦА
 5. Добренька Н. В.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ФАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ ДБН У ЧАСТИНІ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ, СІЛ, СЕЛИЩ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Перепелиця М. О.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ТА ПОЛОЖЕНЬ
 2. Рядінська В. О., Костенко Ю. О.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КОНТРОЛЬНИХ ВІДНОСИН В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СФЕРІ
 3. Співак М. В.
  ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ПРАКТИКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 4. Лавренюк Ю. Ф.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВКАЗАНИХ ІНТЕРЕСІВ: ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ
 5. Янюк Н. В.
  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ ЧИ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕДУРИ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
 6. Боровик А. В., Томчук А. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
 7. Коваленко І. А.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ДОСВІДУ УКРАЇНИ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 8. Сергієнко Н. А.
  МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 9. Маркова О. О.
  АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ)
 10. Цвігун Д. П.
  ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
 11. Сливка В. В.
  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 12. Валевська Н. О.
  ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
 13. Кліменко Д. І.
  АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ВВЕДЕННЯ У ДІЮ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПОДАТКУ НА МАЙНО)
 14. Максимович А. М.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Спєсівцев Д. С.
  ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ
 2. Жмудінський В. П.
  ПОДАТКОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЯК УМОВА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
 3. Зінькевич Ю. Є.
  ДОГОВОРИ ПРО РОЗПОДІЛ СПАДЩИНИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
 4. Єпанчінцев О. С.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА РОЗГЛЯД СПРАВИ У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Гришина Ю. М., Малюга Л. Ю.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СВІТУ
 2. Ваганова І. М.
  УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Корнєєв Ю. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 2. Луц Д. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Шкута О. О.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 2. Допiлка В. О., Загороднюк С. О.
  ТИПОЛОГIЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМАНОМ НА МОРСЬКОМУ СУДНI
 3. Лисодєд О. В.
  ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, АРЕШТ ТА ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ПРОБАЦІЙНИЙ АРЕШТ
 4. Шуп’яна М. Ю.
  ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНО КАРАНОГО ДІЯННЯ: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Подобний О. О., Бельський Р. О.
  НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Мануїлова К. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Краснікова О. В.
  ПРАВОВА ПРОЕКЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ У МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Меденцев А. М.
  ЩОДО ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Кушнір С. П.
  ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 2. Громовенко К. В.
  ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ