Випуск 36 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Клименко О. В., Патратій О. В.
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ У КРАЇНАХ ЄВРАЗІЇ
 2. Олійник А. Ю.
  ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 3. Кириченко В. М., Соколенко Ю. М.
  ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ (ДО 70-РІЧЧЯ ПРИЙНЯТТЯ)
 4. Вакарова О. В.
  НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
 5. Кривенко В. В.
  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ І ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Степанова Т. В.
  ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ – БАГАТОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАДНИК СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
 2. Грудницька С. М., Титова О. В.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ ЕНЕРГОПРОСТОРУ
 3. Басай О. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 4. Скрипник В. Л.
  ПОСЛУГИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 5. Менджул М. В.
  ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ІРЛАНДІЇ
 6. Гуйван П. Д.
  ЩОДО МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСКРЕЦІЇ ПІД ЧАС ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 7. Швидка Т. І.
  ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
 8. Сергієнко Н. А.
  ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СМЕРТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА БУЛА СТОРОНОЮ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 9. Можайкіна О. С.
  МЕДІАТОР У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
 10. Парагайло В. О.
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ» В НОРМАТИВНИХ АКТАХ ТА ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 11. Орел А. О.
  ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Сокоринський Ю. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 2. Баглаєнко С. С.
  ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 3. Мішок С. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ, УТВОРЕНИХ РОБОТОДАВЦЕМ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Власенко Ю. Л.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 2. Орєхов С. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНУ ШКОДУ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 3. Піддубна Д. С.
  ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – ЕЛЕМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Андрушко А. В.
  ДОКТРИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
 2. Соловйова А. М.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ДАЛЕКОГО СХОДУ (КИТАЙ, КНДР, РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ, МОНГОЛІЯ)
 3. Коваленко А. В.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 4. Максіменцев М. Г.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 240 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 5. Ольшанецький І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ЮВЕНАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ СТОСОВНО НЕПОВНОЛІТНІХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 6. Кондратюк Л. В.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
 7. Макодзьоб А. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ ТА ЗАСОБІВ І ЗНАРЯДЬ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
 8. Головков О. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У ПИТАННЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 9. Березнер В. В.
  ПІДКУП ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
 10. Доброскок А. Ю.
  ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ВАНДАЛІЗМУ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 11. Кізіменко Є. В.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УЧИНЯЄ НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Воробчак А. Р.
  ДОПИТ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: МЕТА, УМОВИ ТА ПРЕДМЕТ
 2. Лепей О. В.
  СПРОЩЕНИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 3. Чигрина Г. Л.
  ДОКУМЕНТИ ЯК ОСНОВНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ ВЧИНЕНОЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
 4. Ольховська М. М.
  ПРО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРОКУРОРА, СЛІДЧОГО ПРО ВІДМОВУ У ВИЗНАННІ ПОТЕРПІЛИМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 5. Дрозд А. В.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АРЕШТУ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 6. Ганжа Т. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО УМИСНИХ ВБИВСТВ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ АБО ЖІНКИ, ЯКА ЗАВІДОМО ДЛЯ ВИННОГО ПЕРЕБУВАЛА У СТАНІ ВАГІТНОСТІ
 7. Попович І. М.
  ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА ПІДОЗРЮВАНОГО В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Діденко С. В.
  ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 2. Гольденберг Т. В.
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 3. Галась І. А.
  ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Єднак В. М.
  ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УСТРОЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Крестовська Н. М.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ІЗ ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ ПУБЛІКАЦІЮ)