Випуск 36 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Водько Н. П.
  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ЕГО УНИЧТОЖЕНИЕ?
 2. Корнієнко І. В.
  ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТУРИ В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
 3. Зварич Р. В.
  РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПРАВА В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
 4. Забокрицький І. І.
  ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОЗНАКА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
 5. Сачко О. В.
  ДОКТРИНА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 6. Федоренко В. В.
  РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТРАДИЦІЙ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ МОРАЛЬНОЇ ТА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 7. Фляжнікова Я. В.
  ІСТОРІОГРАФІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ НОВІТНЬОГО ЧАСУ
 8. Акуленко Д. Ю.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВОЮ
 9. Андрущенко О. Ю.
  ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ОБРИСИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОСУДДІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Гиренко І. В., Тарнавська І. Я.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ
 2. Покатаєва О. В.
  СПІРНІ ПИТАННЯ ВИНИКНЕНЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
 3. Сарибаєва Г. М.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
 4. Кобко Є. В.
  ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 5. Стрельченко О. Г.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ТА УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
 6. Кириченко Ю. М.
  ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ТА ВИДІВ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 7. Рекуненко Т. О.
  ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ФАКТИЧНА ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 8. Атаманчук Н. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
 9. Бевз С. І.
  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 10. Гуть Н. Ю.
  ВИДИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ
 11. Скрипа Є. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
 12. Шахов С. В.
  ПРАВОВА ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОНЯТТЯ
 13. Терещук Г. А.
  ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 14. Колєсніков Д. В.
  ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД СЕРБІЇ ТА ГРУЗІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН
 15. Сибіга О. М.
  СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 16. Руснак Л. М.
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 17. Скороход І. В.
  МЕТОДИ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
 18. Зубрицький М. І.
  ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 19. Миколаєць В. А.
  ЗРАЗКОВІ Й ТИПОВІ СПРАВИ ЯК НОВИЙ МЕХАНІЗМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 20. Сукманова О. В.
  ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
 21. Тополя Р. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 22. Сказко О. М.
  АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ
 23. Литвиненко О. А.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 24. Калінічев А. А.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАВКИ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ ЗА ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: PRO І CONTRA
 25. Сугоняко Н. В.
  РЕЧОВІ ДОКАЗИ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ УКРАЇНИ
 26. Карпенко Н. В.
  ВПЛИВ ВИЗНАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ БЕЗНАДІЙНИМ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МЕХАНІЗМУ ПЕНІ
 27. Парханов Г. Р.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
 28. Ханова Н. О.
  ОБОВ’ЯЗКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 29. Данилевич Н. А.
  ЗМІСТ СТАДІЙ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ІММІГРАЦІЇ У ВИГЛЯДІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ
 30. Вишневський М. В.
  МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ
 31. Кіцул С. Ю.
  ГАЗОВИДОБУВНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
 32. Свіріна К. С.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ