Випуск 35 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Костова Н. І.
  ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЗА СВОЇМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ РЕЖИМОМ
 2. Блажівська Н. Є.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА ВИМОГИ
 3. Гуменникова Т. Р., Метіль А. С.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І НАСЛІДКИ
 4. Воронько О. О.
  РОЗШУК МАЙНА БОРЖНИКА В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФРАНЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Тарасенко В. С.
  ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
 2. Байло О. В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАТРИМКУ РОЗРАХУНКУ ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ
 3. Зіноватна І. В.
  МІЖНАРОДНІ СТАНДРАТИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 4. Хренова Т. Ю.
  УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ: СЬОГОДЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Щербяк Ю. В.
  ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОСОБЛИВИЙ І САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Тихонова О. В.
  ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 2. Андрушко А. В.
  ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДМІНУ ДИТИНИ
 3. Щоголєв Д. С.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ ХХ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 4. Лутчин В. І.
  ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОРОРУШЕНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
 5. Слюсар Д. Ю.
  ІСТОРІЯ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
 6. Бойко Ю. Ю.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЧНОЇ ПОМИЛКИ
 7. Лефтеров Л. В.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ПІДОЗРЮВАНИХ У КІБЕРЗЛОЧИНАХ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Калатур М. В.
  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
 2. Сачко О. В.
  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБАМ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ СТАТУСОМ НЕДОТОРКАННОСТІ ТА ПІДВИЩЕНИМ СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ
 3. Цуцкірідзе М. С.
  ЩОДО МЕЖ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
 4. Притула А. М.
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПІДСЛІДНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 5. Мирошниченко Ю. М.
  ПРО ДЕТЕРМІНАНТИ ТАКТИКИ СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 6. Ламах Т. Б.
  ПРОБЛЕМНІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ
 7. Градовська М. О.
  ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В КРАЇНАХ ЄС НА БЕЗПЕКОВУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
 8. Смолянінова О. Я.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
 9. Аблямитова С. Ш.
  О ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Мануїлова К. В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 2. Костенко С. К.
  ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОКУРОРСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ