Випуск 35 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Дашковська О. Р.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 2. Словська І. Є., Зубатенко О. М.
  ПРАВОВА ПРОПАГАНДА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ І ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ
 3. Скоморовський В. Б., Гдичинський В. Б.
  ПЕРЕТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЗМІСТУ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК СКЛАДНИК ПРАВОВИХ ПАРАДИГМ НА ЦІННІСНЕ ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ У ПАРАДИГМАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 4. Євдокимов В. В.
  УТВЕРДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ГАЛИЧИНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
 5. Канєнберг-Сандул О. К.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – ХХ СТ.
 6. Коваленко А. В.
  НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД
 7. Куксенко С. І.
  ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ОДНА З ПЕРЕШКОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 8. Рагуліна К. А.
  ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 9. Чорнодід Г. С.
  ІСТОРИЧНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ
 10. Корнієнко Г. П.
  ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
 11. Карпушова К. Г.
  ВИСНОВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА, ВИКЛАДЕНІ В ПОСТАНОВАХ ВЕРХОВНОГО СУДУ, ЯК НОРМАТИВНИЙ РЕГУЛЯТОР ПРАВОВІДНОСИН: НОВЕЛИ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Нашинець-Наумова А. Ю.
  ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Покатаєв П. С.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 2. Біла В. Р.
  ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
 3. Скрипа Є. В.
  ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
 4. Цвіркун Ю. І.
  ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ТА ФАКТИЧНІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 5. Жуков С. В.
  СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ
 6. Сибіга О. М.
  ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: МІСЦЕ В СИСТЕМІ РЕЖИМІВ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 7. Кушнір І. П.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» ТА «ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 8. Мамалуй О. О.
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЦЕДУРА» В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
 9. Бояринцева М. А.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ)
 10. Полубатко В. В.
  ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 11. Шевченко М. В.
  ПЕРСПЕКТИВИ ОХОПЛЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ БЕЗ СТАТУСУ ПУБЛІЧНОГО ДІЯЧА СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ
 12. Курява В. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 13. Дудченко В. В.
  ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПРИНЦИПІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 14. Озеруга О. В.
  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
 15. Мамонтова О. М.
  СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОБСТАВИН, ВИЗНАНИХ СУДОМ ЗАГАЛЬНОВІДОМИМИ, ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 16. Лебєдєва Т. О.
  АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ